1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Hradisko svatého Klimenta

Vítejte na informačních stránkách o národní kulturní památce „Hradiště sv. Klimenta“. Tzv. Klimentek se nachází v jihozápadní oblasti Chřibů nedaleko Kyjova a Velehradu, v blízkosti obcí Vřesovice a Osvětimany. Stránky provozuje Občanské sdružení přátel hradiska sv. Klimenta.

Hradisko sv. Klimenta je spojeno významným předělem naší historie, protože s velkou pravděpodobností právě zde dokončili věrozvěstové Cyril a Metoděj překlad Bible do staroslověnštiny. Hradisko je rovněž označováno jako hlavní místo jejich působení po příchodu na Velkou Moravu v roce 863, tedy právě před 1150 lety.
Bohužel na místě samém se nedochovaly žádné významné nadzemní prvky mimo obranných valů. Většina svědectví tak zůstává stále pod zemí, protože archeologické vykopávky zde proběhly pouze v omezeném rozsahu. Hradisko sv. Klimenta je i přesto jedním z našich nejstarších poutních míst a s velkou určitostí lze tvrdit, že v budoucnu může přinést ještě mnohé informace o naší dávné historii.
Cílem těchto stránek, které spravuje Občanské sdružení přátel hradiska sv. Klimenta, je informovat širokou veřejnost o všem, co s Klimentkem souvisí a posilovat důstojnost a vážnost tohoto jedinečného historického místa.

 

Poutní místo

Hradisko sv. Klimenta je jedním z nejstarších poutních míst na našem území.

Přetrvávající zvyklosti naznačují velmi starou a nepřerušenou tradici poutí. Pravoslavní věřící, kteří mají v úctě ke světcům kontinuitu, slaví svátek Cyrila a Metoděje 11. května (24. května našeho gregoriánského kalendáře). Hlavní pouť na Klimentku, které se účastní především katoličtí potomci starých Moravanů, připadá tedy do  období, kdy svátek Cyrila a Metoděje slaví pravoslavní věřící. Katolíci slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července až od roku 1880. Svatodušní poutě na Klimentku mají rovněž svou hlubokou symboliku.

Na horu sv. Klimenta chodili lidé o svatodušních svátcích i v těžkých dobách válek a morových epidemií. Příchozí pravidelně vítalo vyzvánění zvonu a prastaré valy bývaly zaplněny krámky řemeslníků a prodejců. Tato tradice přetrvala do dnes, kdy se zde konají například pravidelné poutě na slavnost Seslání Ducha svatého, které nezahrnují jen církevní obřad, ale také jakýsi „happening jara“ na nedaleké Nové louce či populárně vědecký program. Pokud jste na pouti na Klimentku ještě nebyli, neváhejte přijít. Zejména za hezkého počasí je tato akce velmi příjemným zážitkem stráveným v přírodě pro celou rodinu.