1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Proč by Klimentek mohl být hlavním útočištěm Cyrila a Metoděje na Velké Moravě?

Nový argument k diskuzi o hledání Metodějova hrobu nebo pouhá spekulace? Posuďte sami.

Téma hledání hrobu sv. Metoděje možná nikdy nebude uzavřeno. Mnohým snad i vyhovuje, že většina našeho národa za něj považuje Velehrad. Možná to není na škodu, ale rozhodně to také není pravda. Díky tomu, že se vědecká obec nedokázala po desetiletí shodnout, tak dnes často slyšíme, že Metoděj by pochován třeba v Nitře nebo Znojmě. Je možné, že přesvědčivé archeologické důkazy už se nikdy nenajdou. 

Nemělo by však být zapomenuto, že i Hradisko sv. Kliementa stále čeká na poslední zveřejnění archeologických nálezů a analýz na základě prací Viléma Hrubého a jeho pokračovatelů tak, aby se případně mohl naplánovat další výzkum moderními prostředky. Samozřejme i již provedené výzkumy nesou jasné důvody opodstatněnosti zařazení Klimentku na seznam míst, kde mohl býti hrob sv. Metoděje. Co je však ještě podstatnější jeví se býti pravděpodobným útočištěm věrozvěstů a místem, kde byly dokončeny překlady Bible do prvního slovanského jazyka. Mimo historické prameny a nálezy, je zde ještě jeden zajímavý důvod, proč právě Klimentek může být tím klíčovým historickým místem. Tyto důkazy jsou možná novodobou spekulací, ale i logickou úvahou.

Jde o to, že je všeobecná shoda na tom, že žák Cyrila a Metoděje Kliment Ochridský (rovněž autor Panonských legend) založil po odchodu z Velké Moravy po smrti Metoděje klášter u Ochridu (dnes sv. Klimenta a Pantelejmona) s učilištěm pro bohoslovce, což byla jedna z prvních evropských vysokých škol. Proč ale založil takto důležitou instituci mimo tehdejší světské centrum? A proč bylo toto místo místo na kopci, na hoře? Protože to bylo v té době zcela běžné. Když se podíváte třeba na umístění pozdějšího kláštera sv. Pantelejmona nedaleko Skopje je rovněž v kopcích s podobným charakterem umístění jako má Klimentek od Starého města. A tak bychom mohli pokračovat dál.

Každý logicky uvažující člověk si tak musí dojít k faktu, že největší pravděpodobnost umístění hlavního působiště sv. Cyrila a Metoděje u nás muselo být v Sadech nebo na Klimentku. Určitě však nikoli na Velehradě, který je v nížinné oblasti a kde nejsou exaktní důkazy z 9. století zcela vůbec žádné.