1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Kdy budou zveřejněny poslední výzkumy z Hradiska sv. Klimenta?

V roce 2014 při sestavování memoranda odborníků k situaci národní kulturní památky Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman bylo přislíbeno, že v následujícím roce (2015) budou zveřejněny informace o vyhodnocení materiálů z archeologických výzkumů 60. a 80. let, které v té době zpracovávala Mgr. Lucie Valášková z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno pod vedením docenta Luďka Galušky. Jsme v roce 2017 a spolek SPHK nebyl informován o posunu v této věci, což výrazně brzdí činnost a cíle spolku zejména ve vztahu k odborným opatřením v rámci národní kulturní památky. Avšak nejen to. I z hlediska dalšího využití, pro krajskou turistiku či začlenění Klimentku do klíčových historických míst v souvislosti s Velkou Moravou či posílení jeho historického i náboženského významu, vlekoucí se vyhodnocení a zveřejnění výzkumů neprospívá.

Již před výzkumy, na jejichž vyhodnocení čekáme, Dr. Vilém Hrubý označil Klimentek ještě před rokem 1960 jako jedno z významných míst, ke kterému se s velkou pravděpodobností vážou zprávy legendistů. Protože se jedná o jeho vyjádření ještě před výzkumy v 60. letech, jejichž výsledky neznáme, uveřejňujeme citaci V. Hrubého v celém rozsahu:

„Se středním Pomoravím, sevřeným na severu u napajedelské soutěsky s jedné strany obloukem Chřibů, s druhé strany předhůřím Bílých Karpat, na jihu zase rozevřeným v písčitou Moravskou Saharu, oddělující Staroměstsko od jihomoravského Hodoníska, je do jisté míry spjato i hradisko sv. Klimenta, vzdálené 17 km na západ od Starého Města. Náš sondážní výzkum r. 1958 ukázal, že tu jde o velkomoravské horské hradisko se zcela odlišnou funkcí, než mělo hradisko staroměstské. Zdá se, že se k němu vztahují zprávy legendistů o některých podrobnostech ze života Konstantina a Metoděje. V jedné z našich sond se podařilo zjistit mezi střepovým materiálem z 9. století také zlomky malty, které by tedy mohly nasvědčovat nejstarší fázi oné svatyně zasvěcené sv. Klimentu, která je tu doložena k r. 1358 jako prastará a opustlá.“