1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Nová socha sv. Metoděje

Nová socha sv. Metoděje byla umístěna v místě sídla SPHK ve Vřesovicích na počest blížícího se výročí 1200. let od jeho narození.

Nová socha sv. Metoděje byla umístěna v místě sídla SPHK ve Vřesovicích přibližně 2 kilometry od Klimentku na počest blížícího se výročí 1200. let od jeho narození. Autorem sochy je umělecký řezbář Martin Bureš. Zpracování sochy má vyjadřovat pokynutí pravé ruky směrem k nedaleké Hoře sv. Klimenta a symbol knihy se váže k historickým souvislostem, které spojují Hradisko sv. Klimenta s pravděpodobným dokončením překladu Bible do staroslověnštiny právě zde.