1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje

Narození svatého Metodě v Soluni je datováno do roku 813. Některé prameny však uvádějí rok 815.

S ohledem na významné výročí 1200 let od narození Metoděje přichází Občanské sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta (SPHK) s důležitým projektem hlavních oslav a připomenutí si významu věrozvěstů pro rozvoj naší slovanské kultury, jazyka a náboženské tradice. Přehled oslav a akcí, které SPHK plánuje koordinovat a podporovat začne v roce 2013, kdy rovněž slavíme 1150. let příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a bude směřovat v roku 2015, kdy by měly aktivity vrcholit.

SPHK považuje za důležité soustředit se na vzpomínku na sv. Metoděje v letech 2013 – 2015, kdy uplyne rovněž 1130 let od úmrtí sv. Metoděje 6. dubna 885. Právě Hradisko sv. Klimenta je totiž jedním z pravděpodobných míst jeho posledního odpočinku.

O aktivitách souvisejících s oslavami 1200 let narození sv. Metoděje Vás budeme informovat na těchto webových stránkách.