1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Na oslavy 1200. let narození Sv. Metoděje všichni zapomněli

Jedno z nejvýznamnějších výročí našich nejstarších dějin zůstalo opomenuto nejen politiky, ale i institucemi. Přitom je zařazeno do oficiálního programu UNESCO.

Občanské sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta (SPHK) již od roku 2012 aktivně upozorňuje na fakt, že v roce 2015 uplyne 1200 let od narození Sv. Metoděje, který zemřel a byl pochován na území Velké Moravy. Začátkem roku bylo potvrzeno, že toto výročí a oslavy jsou zařazeny na program UNESCO. Vzhledem k tomu, že jsme jedinou organizací v České republice, která chce toto výročí oficiálně slavit, hledáme další partnery pro připravovaný plán oslav, kulturních a společenských aktivit. Přivítáme každou spolupráci a návrhy pro realizaci akcí a projektů v roce 2015. Neváhejte nás kontaktovat.

Oficiální text tiskové zprávy zaslané médiím:

Ve Vřesovicích 24. 4. 2014

Jedno z nejvýznamnějších výročí tohoto století nesmí zůstat zcela zapomenuto

(24. 4. 2014, Vřesovice) V roce 2015 proběhnou oslavy 1200. let od narození sv. Metoděje. Oslavy zařazené v oficiálním programu UNESCO nejsou v České republice vůbec plánovány. Občanské sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta chce tuto situaci změnit.

Co je tím nejvýznamnějším obdobím naší nejstarší národní historie? Podle mnohých odborníků jednoznačně období Velké Moravy. Připomněli jsme si to právě v loňském roce, kdy uplynulo 1150. let příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Patrně v důsledku těchto oslav se opomnělo, že již v roce 2015 uplyne 1200. let od narození sv. Metoděje, který také právě na území Velké Moravy, 6. dubna 885 zemřel.

Z hlediska mezinárodního významu je výročí 1200. let narození sv. Metoděje jednoznačně nejvýznamnějším výročím, kterého se řada dnešních generací během svého života může dožít. Mezinárodně je jistě výraznější než oslava tzv. Misie na Velké Moravě (863), protože ta tvoří jen určitou výseč v životech a přínosu věrozvěstů Cyrila a Metoděje jako tzv. spolupatronů Evropy, jak je označil v roce 1980 Papež Jan Pavel II. 

Občanské sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta (SPHK), které sdružuje významné osobnosti z univerzitní sféry, upozorňuje aktivně na nečinnost českých institucí ve věci oslav 1200. let narození sv. Metoděje soustavně od roku 2012. „Proto“, jak uvádí Tomáš Sedláček, předseda sdružení „jsme přivítali s velkou nadějí fakt, že začátkem roku byly oslavy 1200. let narození sv. Metoděje zapsány do seznamu UNESCO a to zejména díky Bulharsku, které je s řadou jiných evropských států, zejména bych jmenoval Makedonii, velmi aktivní v podpoře cyrilometodějské historie a tradice. Je pro nás však velkým překvapením, že řada českých institucí zcela selhala a blížící se termín oslav úplně opomíjí. Na vině mohou být i mylné informace z některých populárních internetových stránek, které připisují narození sv. Metoděje i roku 813, což je dle většiny odborníků na historii omyl. Všeobecný konsenzus je dlouhodobě u roku 815, což potvrzuje i nesmírně složité potvrzení administrace ze strany UNESCO.“ (http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/anniversaries-celebrated-by-member-states/2015/)

Blížící se oslavy sv. Metoděje, který je z pohledu naší nejstarší historie mezinárodně nejvýznamnější osobností, která zemřela na našem území, přináší však ještě jeden další aspekt. Tím je častá mezinárodní kritika České republiky, že stále nedala ostatním zemím jednoznačnou odpověď na otázku ’Kde je hrob sv. Metoděje?’ (například viz.: http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=52313910239&id=121&setIzdanie=22886 ) Je otázkou, do jaké míry právě toto palčivé téma mnohé instituce tíží a promítá se v dosavadní rezignaci České republiky na aktivní zapojení či národní využití termínu oslav, které by při jednoznačném určení místa hrobu sv. Metoděje byly patrně i možným významným důvodem návštěvy Papeže Františka v České republice.

Občanské sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta je patrně jedinou organizací, která v rámci roku 2015 plánuje oficiální oslavy a v rámci této věci se snaží spolupracovat jak s bulharskými partnery, tak s českým zastoupením UNESCO.

„Hlavní část oslav plánujeme realizovat v termínu od 6. dubna, kdy bude výročí 1130. let od úmrtí sv. Metodě na Velké Moravě do 6. července 2015, kdy slavíme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu“, uvádí Tomáš Sedláček a dodává: „Finanční zdroje občanského sdružení jsou však limitované, proto uvítáme spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a sdruženími. Nečekáme, že všechny kompetentní, zejména státní organizace, nyní řeknou, že vlastně přípravy na rok 2015 plánují. Klamali by tím výrazně veřejnost, protože Bulharsko, které oslavy UNESCO iniciovalo, mělo oslavy původně zapsáno na roky 2014 – 2015 a to znamená, že nikdo s tímto termínem oslav u nás doposud nepočítal a úplně se na něj zapomnělo.“ Plán oslav plánuje SPHK zveřejnit na svých webových stránkách www.klimentek.cz v průběhu letošního července a chce zdůrazňovat, spíše než jen religiózní význam Cyrila a Metoděje, zásadní přínos v oblasti vzniku slovanských jazyků a základů společné slovanské kultury.

Občanské sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta

SPHK bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky 25. 10. 2012 pod IČO: 01185756. Členy SPKH jsou fyzické osoby, odborníci a příznivci Národní kulturní památky – výšinné opevněné sídliště – hradiště sv. Klimenta, které se nachází v lokalitě Chřiby na hranicích Zlínského a Jihomoravského kraje (číslo rejstříku ÚSKP: 11804/7-7042). 

Mezi hlavní cíle a činnosti SPHK mimo jiné patří: obnova a zachování historického místa, podpora nových archeologických výzkumů, informační a propagační činnost nebo shromažďování příspěvků na údržbu dané památky.

Hradisko sv. Klimenta bylo patrně nejvýznamnějším výšinným opevněným hradištěm v době Velké Moravy. Je místem, kde byl věrozvěsty, s velkou pravděpodobností, dokončen překlad Bible do staroslověnštiny a dle písemných pramenů je nejstarším poutním místem na Moravě. V posledních letech však tato národní kulturní památka chátrá.

SPHK o svých aktivitách informuje zejména na webových stránkách: www.klimentek.cz