1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Memorandum

V rámci odborného sympozia "Hradisko sv. Klimenta a Starý hrad" bylo účastníky vytvořeno následující memorandum vztahující se na potřeby obou lokalit.

MEMORANDUM

 

Účastníci odborného sympozia „Hradisko sv. Klimenta a hradisko Starý hrad“ konaného ve dnech 10. – 12. 9. 2014 v Osvětimanech v rámci mikroprojektu „Tajemná místa Velké Moravy opět promlouvají“ vypracovali následující memorandum:

 

Bližší poznání lokalit Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman a Starý hrad u Podbranče může významně obohatit naše vědomosti o výšinných opevněných sídlištích velkomoravského období i některých historických obdobích starších (mladší doby bronzové, kultury bádenské).

V případě Hradiska sv. Klimenta navrhujeme vyčkat vyhodnocení materiálů z archeologických výzkumů 60. a 80. let, které zpracovává Mgr. Lucie Valášková z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno.

Je třeba vyvolat jednání s vlastníky pozemků na lokalitě Starý hrad ohledně odstranění vegetačního krytu na vytipovaných plochách a rovněž zahájit jednání s Lesním družstvem Osvětimany ohledně odstranění vegetačního krytu u vytipovaných ploch Hradiska sv. Klimenta. Je třeba navrhnout, upravit a vyznačit trasy, po kterých by se návštěvníci hradiska měli v lokalitě národní kulturní památky pohybovat.

V případě Starého hradu doporučujeme provést zaměření všech valů včetně vnějších opevnění.

Po odstranění vegetačního krytu doporučujeme zahájit nedestruktivní archeologický průzkum, který by svými výsledky napomohl lepšímu pochopení historického významu obou lokalit.

Na základě výsledků nedestruktivních archeologických průzkumů provést na obou lokalitách řezy všemi valy za účelem zjištění stratigrafie a případně datování.

Doporučujeme vyzvat představitele státní správy a samosprávy, aby archeologický výzkum na obou lokalitách podpořili. U Hradiska sv. Klimenta je navíc vhodné zahájit jednání s představiteli církví. Na lokalitě probíhají totiž významné náboženské a vzdělávací aktivity, které přispívají k prohloubení duchovního života a podporují ekumenické myšlení. Je přitom nutné skloubit současný život lokality s potřebami památkové ochrany.

Pomocí informačních prostředků a nástrojů upozorňovat na status a historický význam lokality „Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman“, která je z nařízení Vlády České republiky od 16. června 1999 prohlášena národní kulturní památkou.

 

Partneři projektu (SPHK o.s. a Posledných desať, o.z.) „Tajemná místa Velké Moravy opět promlouvají“ se shodli, že v budoucím období budou nadále spolupracovat na naplňování cílů memoranda.