1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Sv. Metoděj a jeho doba ve světle archeologických nálezů

Tématický večer 10.3.2015 v Praze

10. března 2015 pořádal Spolek Praha-Cáchy/Aachen v rámci projektu na rok 2015 "Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury IV" v Clam-Gallasově paláci tématický večer "Sv. Metoděj a jeho doba ve světle archeologických nálezů". Přednášela studentka Ústavu pro archeologii Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Dorotea Wollnerová.

Část své přednášky věnovala problematice nalezení místa uložení ostatků sv. Metoděje. Nabízí se tři místa možného uložení  - Mikulčice, Uherské Hradiště – Sady a Hradisko sv. Klimenta.

V první polovině 20. století žila ve Stupavě na Chřibsku Klementina Maštalířová, která tvrdila, že se jí zjevuje svatý Metoděj. Chtěl prý po ní, aby vykopala jeho ostatky a určil přesné místo, kde by se měly nacházet. Pod vlivem těchto zjevení jala se kopat na určeném místě. V roce 1932 ohlásila pak senzační nález – kamenná deska s nápisem ve staroslověnštině, tedy Metodějův náhrobní kámen. Odborné kruhy se k nálezu od počátku stavěly velmi kriticky a lingvisté brzy přišli na to, že znaky v nápisu odpovídají těm, které byly užívány ve 13. století. Nápis navíc obsahoval znaky z chorvatské hlaholice, zjevně se tedy jednalo o falsum. Dodnes není zřejmé, kdo tyto padělky vyrobil a nastrčil je do hloubky 5 metrů, odkud je Maštalířová se svými souputníky vykopala. Ani tento neúspěch však vizionářce nebránil, aby ještě v roce 1960 žádala úřady o povolení k dalším vykopávkám, ovšem marně.

Odborníci se dnes ale shodují, že v lokalitě Hradiska sv. Klimenta nebyly provedeny dostatečné archeologické průzkumy.

Otázka, kde leží slavný učenec a moravský arcibiskup, zůstává tedy stále nevyjasněná. Někteří věří, že toto místo již bylo odhaleno buď v Mikulčicích, nebo v Uherském Hradišti, ale je také možné, že se odpověď nikdy nedozvíme.

 Dorotea Wollnerová