1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Výstupy sympozia

V rámci odborného sympozia o Hradisku sv. Klimenta byla diskutována celá řada důležitých témat. Některé z nich shrnujeme v rámci následující tiskové zprávy:

Významné lokality Velké Moravy stále nevydaly svá tajemství

Účastníci odborného sympozia „Hradisko sv. Klimenta a hradisko Starý hrad“ vypracovali memorandum, které poukazuje na nedostatečný archeologický průzkum u obou významných lokalit.

(Osvětimany) Období Velké Moravy je základní etapou společné historie, kultury a svébytnosti České republiky a Slovenska. Proto je každé obohacení našich vědomostí o velkomoravském období významným krokem k poznání společných kořenů. Za tímto účelem proběhlo významné setkání předních českých a slovenských archeologů i historiků na téma Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman a hradisko Starý hrad u Podbranče. Obě památky jsou dnes považovány za zaniklá velkomoravská výšinná opevněná sídliště, kde – s ohledem na jejich velikost – proběhl archeologický výzkum ve velmi omezeném rozsahu. Poslední výzkumy zde proběhly navíc před řadou let a bez využití moderních nedestruktivních metod. Obě lokality se nachází na odlehlých místech a nejsou dostatečně chráněny před vandaly a hledači kovů.

S cílem zmapování aktuálních a objektivních informací o stavu obou lokalit a odborného posouzení, jak postupovat při jejich ochraně či využití jejich archeologického a historického významu, proběhlo v Osvětimanech 10. – 12. září 2014 odborné sympozium. Ojedinělé akce se zúčastnilo více než 30 odborníků z České republiky a Slovenska. Na závěr bylo vypracováno společné memorandum, které poukazuje zejména na potřebu dalších archeologických průzkumů i odstranění vegetačního krytu na lokalitách.

Během sympozia navštívili účastníci sympozia obě lokality a při této příležitosti byl slavnostně otevřen naučný chodník „Starý hrad – Branč“ u Podbranče na Slovensku.

Konání sympozia bylo vyvrcholením přeshraničního mikroprojektu „Tajemná místa Velké Moravy opět promlouvají“, který byl finančně podpořen Evropským fondem regionálního rozvoje v rámci Euroregionu Bílé Karpaty. Tento projekt přeshraniční spolupráce zahrnuje řadu dalších aktivit, jejichž cílem je posílení zájmu o opomíjené velkomoravské lokality „Hradisko sv. Klimenta“ a „Starý hrad“, mimo jiné i z důvodu blížícího se výročí 1200 let narození Sv. Metoděje v roce 2015, které je podpořeno v rámci programu UNESCO.

 

Organizátoři a kontakty:

                                                    
Občanské sdružení Přátelé hradiska sv. Klimenta          Občianske združenie Posledných desať
předseda: Tomáš Sedláček                                                 štatutár: Ján Valihora