1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Zajímavosti

Svatoklimentská daň

Dávný význam hradiska sv. Klimenta dokládá i tzv. Svatoklimentská daň, kterou zavedl kníže Rostislav v uherských městech (např. Bánovce, Leváre ad.) k vydržování svatostánku sv. Klimenta a hradu Buchlova. Podle zápisů faráře Františka Přikryla se tato daň vybírala na Slovensku „na hlavu“ ještě v roce 1884.

Poloha hradiska

Nepřímým důkazem významu hradiska sv. Klimenta je jeho poloha. Jak poukazují někteří badatelé, koncepce odloučení kláštera od metropole Veligradu byla v době Velké Moravy běžná. Potvrzuje to například založení kláštera sv. Naumem, žákem Cyrila a Metoděje nedaleko města Ochrid v dnešní Makedonii.