1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Bohoslužby na Hradisku sv. Klimenta

Bohoslužby 2015

I v letošním roce budou od května do října, vždy 1. neděli v měsíci v 15 hodin, probíhat bohoslužby na Hradisku sv. Klimenta.

Případné změny naleznete na stránkách http://www.farnostborsice.cz/porad-bohosluzeb/