1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Co přinese rok 2017 nejen Hradisku sv. Klimenta...

Vstupujeme do roku 2017 a je zřejmé, že letos bude třeba bilancovat dopady memoranda z konce roku 2014, které sestavilo setkání odborníků v rámci sympozia o Hradisku sv. Klimenta u Osvětiman a Starém hradu u obce Podbranč. Uvidíme rovněž, co přenese nová cesta k hradisku či další snahy o zlepšení důstojnosti národní kulturní památky. 

Sdružení přátel Hradiska sv. Klimenta v loňském roce zahájilo řadu analýz a jednání tak, aby ve svých aktivitách v zájmu Klimentku bylo úspěšnější. Spolek musel také reagovat na neúspěšnou stahu prosadit oslavy 1200 let narození Metoděje (a také 1130 let od jeho úmrtí), které se neuskutečnily na žádné viditelné úrovni a v dané věci selhali patrně všichni, kteří jsou za udržování povědomí o naší historii odpovědní.

Bylo často až úsměvné, že někteří odpovědní akademici na slovanskou historii dokonce toto výročí zpochybňovali a nebrali tak v potaz oficiální datum UNESCO ani oslavy z éry reálného socialismu v roce 1985, kdy se připomínalo 1100 let od úmrtí Metoděje nejrůznějšími konferencemi v Nitře i na Moravě sice pod taktovkou ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV, ale s důstojným tematickým rozsahem i mezinárodním dopadem.

Věřme, že rok 2017 bude rokem rozumnějších činů, které zdolají ješitnost a hromady hlouposti, které nás často obklopují, a přinese jasnější budoucnost i pro Klimentek.