1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI V ROCE 2016 NA HRADISKU SVATÉHO KLIMENTA

Rok 2016 na Klimentku

15. května se uskuteční každoroční Svatodušní pouť na Klimentku s následným setkáním na nedaleké Nové louce.

 

5. červenec – svátek sv. Cyrila a Metoděje, kteří v roce 863 přinesli křesťanství a vzdělanost na Velkou Moravu – je ideálním dnem k návštěvě tohoto poutního místa. Načerpáte energii v nezaměnitelné přírodě chřibských lesů a připomenete si důležitou událost našich dějin.  

 

Bohoslužby na Hradisku sv. Klimenta

I v letošním roce budou od května do října vždy 1. neděli v měsíci v 15 hodin probíhat bohoslužby na Hradisku sv. Klimenta.

Případné změny naleznete na stránkách http://www.farnostborsice.cz/porad-bohosluzeb/