1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje


ČÍST DÁL >

1200 let od narození Metoděje


ČÍST DÁL >

Písemné prameny

Vybrané písemné prameny vztahující se k působení Cyrila a Metoděje na Klimentku:

  • Velkomoravský Prolog označuje Metoděje za arcibiskupa Výšinné Moravy.
  • V latinsky psaném listu z konce 10. století je Metoděj označen za biskupa církve speculiulijské (spekulum – pozorovat). K pozorování je vhodná výšinná poloha. 
  • Ve slovanských pramenech, které se nám dochovaly v rukopisech od 13. století, je Metodějovo sídlo označováno jako „Kataon Grad“ či podobně. V řečtině předpona „katá“ znamená shora dolů. Řečtina zná slovo „kataon“ i podobná slova, která mají výšinný aspekt. Užívání předpony „kata“ s výšinným významem přešlo i do jihoslovanských jazyků.
  • V seznamu moravských biskupství ze 13. století se nachází název „Wissegrada“.
  • Pulkavova kronika ze 14. století popisuje, že Cyril uchoval kosti sv. Klimenta po tři léta na Hradě Vyšehradě v kostele sv. Klimenta.
  • O Vyšehradě hovoří již nejstarší redakce Prokopských legend.